Performance

2015 | Bulan Bahasa |Singa Maksima

2015 | Bulan Bahasa |Singa Maksima

2015 | Ole-ole Temasek

2015 | Ole-ole Temasek

2014 | Singapore Expo Hall

2014 | Singapore Expo Hall

2012 | Vietnam Humanity

2012 | Vietnam Humanity

2011 | HazelBayu Party

2011 | HazelBayu Party

2011 | International Book Fair Malaysia

2011 | International Book Fair Malaysia

2010 | Kaki 5

2010 | Kaki 5

2010 | Tathmin Al Mibarat -

2010 | Tathmin Al Mibarat -

2009 | Doa Buat Mu Palestine

2009 | Doa Buat Mu Palestine

2009 | As-Shafa'ah Al-Kubra

2009 | As-Shafa'ah Al-Kubra

2009 | Banjir Kaki 5 Folk Akustika

2009 | Banjir Kaki 5 Folk Akustika

2008 | Sirrfillsirr | ABB Book Launch

2008 | Sirrfillsirr | ABB Book Launch

2007 | Banjir | Kaki 5

2007 | Banjir | Kaki 5

2007 | Banjir Kaki 5 Award

2007 | Banjir Kaki 5 Award